Woman office worker typing on the keyboard

Jag bor tillsammans med min man och vår katt i en stad i Mellansverige. Mina största intressen är att skriva och att läsa böcker. Jag har rest väldigt mycket och älskar också djur.

Att lida av psykisk ohälsa i form av depressioner och ångestattacker har för mig varit en mycket stor förbannelse. Denna blogg redogör för de erfarenheter som jag har tillägnat mig under årens lopp i den svenska psykiatrin.

Med tiden har jag samlat på mig flera diagnoser såsom emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) eller borderline personlighetsstörning (BPS), generellt ångestsyndrom och depressiv personlighetsstörning. Tyvärr har jag haft mycket svårt att få professionell hjälp för att hantera mina problem, och därför har jag varit helt beroende av att själv hitta strategier för att stå ut och försöka att skapa mig ett meningsfullt liv. En del av bloggen behandlar därför också hur jag idag efter bästa förmåga kämpar för att hantera mina svårigheter i livet.  Just nu vårdar jag också till viss del min man i hemmet, vilket gör att jag mår sämre än jag annars skulle ha gjort.

Det som är unikt med just denna blogg, är den djupa analys som jag gör av mig själv och mitt liv. Eftersom jag idag helt har kommit ifrån självskador samt den ständiga nedvärdering och idealisering av människor som jag en gång gjorde, vill jag också dela med mig av de strategier som jag har använt mig av för att lyckas med det. 

Bloggen skildrar hur jag hanterar vardagen och livet när jag mår bra, men också hur jag upplever mig själv och min omvärld i samband med en försämring av mitt psykiska välbefinnande. Jag sätter ord på hur det kan kännas när ett liv raseras på grund av en åkomma som man för sin egen självbevarelsedrift inte kan tala om. För gör man det blir man ofta oerhört hårt dömd ute i samhället, men alltför ofta också av de människor som arbetar INOM psykiatrin.

Men nu är det dags för mig att bryta tystnaden, inte bara för min egen skull utan också för alla andra som lider av psykisk ohälsa i vårt samhälle. Mina syften med bloggen kan slutligen sammanfattas enligt följande:

1. Jag vill öka förståelsen för psykisk ohälsa. Det kan vara svårt för en människa som aldrig har haft sådana problem att se logiken i det beteende som uppvisas hos en individ med bakomliggande problem av psykisk natur.

2. Jag vill dela med mig av tips som kan hjälpa andra som har liknande problem som jag.

3. Jag vill berätta för andra människor om hur man som patient kan bli behandlad inom den svenska psykiatrin. Det känns viktigt för mig att göra allt för att kvaliteten på vården ska öka.

4. Bloggen är också tänkt att vara en ventil för mig.

Jag blir mycket glad för kommentarer. Om du vill ha kontakt med mig kan du också nå mig på  mailadressen: kontakt@depressedlady.com.

Till sist: välkommen in i mitt liv bästa läsare! Jag är verkligen glad för att just DU har hittat hit!!