Styrka

Allee

Styrka är att möta de känslor som du upplever, när du på allvar förstår att någonting som du har önskat dig innerligt i livet, aldrig har varit avsett för just dig. Styrka är att leva med den sorg och smärta som insikten av detta faktum för med sig, samtidigt som du reser dig upp och försöker att göra det bästa du förmår av de förutsättningar som du har. Styrka är att trots en djup besvikelse inte ge upp, och alltjämt fokusera på känslor av uppskattning, ödmjukhet och tacksamhet när du betraktar ditt liv längs minnenas allé.

Sorg Styrka