Om rätten att läsa sin journal

Secret File

En stor svårighet för mig som patient, har varit att försöka att få ut min journal. Jag har frågat om det vid några tillfällen. En gång gick jag till den psykiatriska akutmottagningen och gjorde en förfrågan. Det svar som jag då omedelbart fick (av en mentalskötare eller sjuksköterska), utan att någon ens hade slagit upp mig, var att det inte går. Jag fick ingen motivering alls, utan enbart detta faktum redovisat. Jag blev verkligen förtvivlad eftersom jag var inne i en mycket stabil period, och ville använda journalen som hjälp för att friska upp mitt eget minne så att jag kunde skriva min bok. 

När jag kom hem igen ringde jag till min syster som är jurist. Hon berättade då för mig om de rättigheter som jag har. Några dagar senare gick jag därför tillbaka till akutmottagningen och begärde ut journalen igen, och sade också att jag har konsulterat en jurist som menar att jag som patient har rätt att begära ut den och att jag åtminstone ska kunna få ett beslut gällande min förfrågan. Jag begärde vid detta tillfälle ut hela journalen. Till sist fick jag ut några sidor ur den, men ingen motivering till varför jag inte fick ut den resterande delen, trots att jag hade sagt att jag ville ha ett skriftligt beslut. 

En gång lämnade jag in en skriftlig förfrågan om att få ut journalen till en läkare inom slutenvården. Eftersom jag inte fick något svar på min begäran, ringde jag till min syster igen. Hon pratade med vårdavdelningen där jag vistades, och till slut visade det sig att avdelningen hade slarvat bort min lapp.

Jag har tyvärr varit med om en för mig extremt traumatisk upplevelse (som bryter mot ett stort antal etiska riktlinjer) inom slutenvården. Det som är värst för mig är att veta att den som utsatte mig för detta har skrivit i min journal, och att jag aldrig har fått veta vad som skrivits om mig i relation till denna händelse. Det är ytterligare en anledning till att jag aldrig mer vill söka inom slutenvården.

Bemötande Rättigheter

Fördomens makt

goldfish  - diversity  concept, bullying and isolation

Jag har förlorat många av mina vänner i samma ögonblick som jag har berättat för dem om min psykiska ohälsa. De har helt enkelt dragit sig undan, och låtit kontakten med mig rinna ut i sanden. Jag har försökt att reparera skadan på alla sätt jag kan, men det har inte gått då jag har fått stämpeln ”galning” inristad i min panna. Jag har blivit brännmärkt, fördömd och i andras ögon mindre värd. Och när min egen person förminskas hos andra, händer det någonting förfärligt med mig. Mina egna ögon börjar att se den bild som fördomen skapar. 

Det finns inga ord som då räcker till för att beskriva min smärta. Den är en ocean av känslor som skaver och fräter. Den är ett vidsträckt och öppet sår som aldrig får chansen att läka. Livet blir outhärdligt då allt jag vill är att bli accepterad för den jag är. Jag vill bli inkluderad istället för exkluderad, och godkänd istället för underkänd. Jag vill bli validerad istället för bestraffad, och vänligt bemött istället för kränkt. 

Jag har överlevt fysisk och psykisk misshandel, övergrepp och mobbing. Visst blev jag vingklippt på vägen, men vem skulle inte bli det? Vem skulle kunna gå igenom allt det som jag har gjort, utan att det sätter spår i personligheten? Givet min biologiska disposition? Varför måste jag skämmas för den människa som jag slutligen blev? 

Det plågar mig så att jag inte kan vara mig själv. Om jag väljer att vara ärlig och berätta om mina problem, resulterar det i jag att blir ensam. Om jag istället väljer att inte berätta om min psykiska ohälsa, kommer jag ändå att uppleva att jag är ensam trots förekomsten av ett socialt nätverk runt omkring mig. Frågan är vilket val som är mest fördelaktigt – är det pest eller är det kolera? Det är ett omöjligt val, och det är framför allt ett omänskligt sådant som ingen ska behöva tvingas att göra.

Min syster och min man känner till de diagnoser som jag för närvarande har. När det gäller övriga relationer har jag valt att klyva min person mitt itu. Den ena halvan är en kvinna mitt i livet, med många så kallade vänner på flera sociala nätverk vars profiler redovisar formella uppgifter, bilder av resor, härliga familjestunder och allt det där en ”normal” människa ska visa upp. Den andra halvan är den som skriver detta, en anonym människa som vill berätta om sina upplevelser för att tillsammans med andra förbättra kvaliteten på vården och befria oss från skammen av att vara annorlunda ute i samhället. Mitt mål är att vi alla som lider av psykisk ohälsa ska kunna vara de vi är, UTAN att bli ensamma för det.

Går det då att vara sig själv på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning? Här är ju en patients diagnos inte direkt någon hemlighet. När jag har varit inlagd har jag emellertid upplevt att jag inte heller här får chansen att visa vem jag är. För diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) eller borderline personlighetsstörning (BPS), har för mig medfört att en skrämmande stor del av personalstyrkan inte har lyssnat eller trott på vad jag säger. Jag har således inte blivit tagen på allvar, samtidigt som den viktigaste behandlingsprincipen har varit att jag ska skrivas ut (oavsett psykisk status). Jag har därför upplevt att den människa som jag är bakom min diagnos inte ens har fått finnas på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Den har varit tvungen att dö för att lämna plats till den mall som ligger grund för behandlingen. Det individuella har fått ge vika för det generella och jaget har tilldelas fördefinierade egenskaper. 

Det värsta som har hänt mig i livet är att få emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) eller borderline personlighetsstörning (BPS), och det näst värsta är faktiskt att få denna diagnos konstaterad. Det förstnämnda har inneburit att jag har upplevt ett flertal svåra symptom, det sistnämnda att jag har blivit mycket hårt (för)dömd av såväl samhälle som av psykiatri. Det är både symptomen och domen som gör det till en nästan outhärdlig diagnos. Vi som har fått diagnosen konstaterad av psykiatrin och fortfarande är vid liv är oerhört starka.

Bemötande Emotionellt instabil personlighetsstörning - Borderline Relationer Slutenvård